Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace o konání zasedání č. 11

12. 6. 2019

Obecní úřad Rušinov v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,

o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání zastupitelstva obce ve čtvrtek dne 20. 6. 2019 v 17:30 hodin v kanceláři obecního úřadu.

Program jednání:

 1. Zahájení
 2. Zvolení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
 3. Kontrola minulých usnesení
 4. Rozpočtová opatření
 5. Obecní akcie u České spořitelny a.s.
 6. Závěrečný účet obce Rušinov za rok 2018
 7. Účetní závěrka obce Rušinov za rok 2018
 8. Návrh na pořízení změny územního plánu
 9. Různé       
 10. Diskuze
 11. Závěr