Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace o konání zasedání ZO

15. 5. 2019

Obecní úřad Rušinov v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,

o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání zastupitelstva obce ve čtvrtek dne 23. 5. 2019 v 17:30 hodin v kanceláři obecního úřadu.

Program jednání:

 1. Zahájení
 2. Zvolení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
 3. Kontrola minulých usnesení
 4. Rozpočtová opatření
 5. Vyhodnocení návrhů úpravy nájemní smlouvy pohostinství č. p. 29
 6. Výběr nového nájemce obecního bytu č. 1 v budově č. p. 29
 7. Žádosti pana J. M.
 8. Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2018
 9. Návrh závěrečného účtu za rok 2018
 10. Žádost o opravu příjezdové cesty na Kubátku
 11. Žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z.s.
 12. Žádost - smlouva o stavbě a o zřízení věcného břemene ČEZ Distribuce a.s.
 13. Různé      
 14. Diskuze
 15. Závěr