Jdi na obsah Jdi na menu
 


Platby poplatků

Poplatky vybírá hospodářka na obecním úřadě každou středu od 17:30 do 18:30 hod. 

Poplatky je nutné uhradit nejpozději do 31.7.2020. Pokud nebudou místní poplatky včas poplatníkem zaplaceny nebo plátcem včas odvedeny, může správce poplatků místní poplatky nebo část těchto místních poplatků zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím místního poplatku!!!

Číslo účtu: 1124030329/0800

(platba v jiné dny po individuální domluvě s hopodářkou)

Poplatek za jednoho psa 50 Kč, každý další 150 Kč.

Poplatek za komunální odpad za dospělou osobu s trvalým pobytem na území obce je 600 Kč.

Poplatek za komunální odpad za děti do 15 -ti let s trvalým pobytem na území obce je 300 Kč.

Vlastník nemovitosti, který má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná osoba, tzn. chaty a chalupy uhradí poplatek 700 Kč.

Poplatek za stočné děti do 15 –ti let  není vybírán – zdarma.

Poplatek za vodné za 1m3  je 27 Kč

Úhrada poplatků je možná také elektronicky.

 V případě elektronické platby uvádějte pečlivě všechny údaje. V případech, kdy platíte elektronicky  i vodné, prosím do zprávy pro příjemce uvádějte Příjmení / počet m3/ kon. stav vodoměru.

Pokud tyto údaje nebudou doplněny jsme nuceni platby vracet jako neidentifikovatelné.

Děkujeme za pochopení.

 Poplatek za pronájem kulturní místnosti v hasičské zbrojnici je 200 Kč, za sál v hospodě 500,- Kč (jednorázová akce nebo jeden víkend). Tato služba je určena pro občany s trvalým pobytem na území obce. Pro ostatní subjekty cena dohodou. Nájemce odpovídá za případné vzniklé škody.