Jdi na obsah Jdi na menu
 


Oficiální webové stránky obce

Rušinov

 

 Případné podněty, foto a jiné informace ke zveřejnění uvítá správce webu na:

webmaster@obecrusinov.cz

 

VEŘEJNÉ OŠETŘENÍ STROMU SVOBODY

19. 9. 2018

adelka-2018.jpg

SETKÁNÍ   U LÍPY ZELENÉ NA MODLETÍNĚ

Už zjara letošního roku nadace Partnerství / Lidé a příroda / zveřejnila informaci o pátrání po stromech, které byly vysazeny v souvislosti s koncem I. sv. války a vznikem ČSR. Jednalo se o dnes již 100leté lípy – symboly míru a svobody. Na Modletíně takovou lípu máme. Dlouho se o ní nic nevědělo. Na konci II. sv. války podle pamětníků u ní proběhla velká slavnost. Pravda je, že jsme o lípě informováni trochu více od r. 2016, díky panu Ing. Bohuslavu Málkovi a paní Marii Řeháčkové z Modletína. Už tehdy bylo na OÚ rozhodnuto, že je třeba lípu řádně odborně ošetřit a také označit, neboť kolem vede červeně označená turistická trasa. Na popud OS Benediktus z.s. se vše dalo do pohybu a dobrá věc se podařila. Po získání finančních prostředků arboristé 5. září 2018 dopoledne začali s náročným ošetřením lípy. Trvalo to téměř do 18 hodin a ještě nebylo vše hotovo. Pozvání občanů a zájemců bylo vyhlášeno rozhlasem a informace byla také na webu obce. V 17 hodin se sešla skupina lidí u lípy. Nejprve hovořil pan starosta V. Pešek, pan Ing. M. Jindra seznámil s plány Benediktusu do budoucna, kronikářka J. Vodičková hovořila o lípě samé a vedoucí arboristů vysvětlil, jak je prováděno odborné ošetření takovýchto stromů. Paní Ing. Valehrachová ocenila úspěšnou akci a pochválila vysázení ovocných stromů podél cest v okolí Rušinova. Tato aktivita je prý na Havlíčkobrodsku ojedinělá. Zároveň vyzvala, aby i jednotlivci vysazovali jakékoliv další stromy na vhodných místech. Po projevech byl odhalen kámen s deskou, která připomíná 100leté stáří lípy a samozřejmě vznik první ČSR. Protože nebyl nalezen zápis o vysazení lípy zelené v obecní kronice, budeme alespoň vědět něco o její současnosti. Mám-li hodnotit sama za sebe, tak jsem zklamaná, jak málo lidí z obce se zúčastnilo. Mezi přítomnými z Benediktusu byli i dobrovolníci ze zahraničí. Popovídání u lípy bylo příjemné. Opékaly se špekáčky a ochutnávaly napečené koláče.                                                                 JV.

 

 Lípa Amálka na Modletíně byla v rámci kampaně Stromy svobody 1918 - 2018 veřejně ošetřena 5.9.2018. Součástí bylo i slavnostní odhalení vsazeného kamene s pamětní deskou.

 

Fotografie z příjemně stráveného odpoledne si můžete prohlédnout na tomto odkaze:

obecrusinov.rajce.idnes.cz/Lipa_Adelka_Modletin_9_2018/

 

 

Informace o konání zasedání ZO

17. 9. 2018

Obecní úřad Rušinov v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecni zřízení), v platném zněni, informuje o konání zasedání zastupitelstva obce dne
26.9.2018 v 17.00 hod. v kanceláři obecního úřadu.

Program jednání:

1. Zahájení.
2. Zvolení ověřovatelů zápisu.
3. Kontrola minulých usnesení.
4. Rozpočtová opatření č.7 a 8
5. Směna pozemků v k.ú. Vratkov a odkup obecního pozemku v k.ú. Rušinov.
6. Smlouva o dílo / oprava budovy č.p. 3 v Rušinově/
7. Záměr pronájmu obecního bytu nad hospodou.
8. Spisový řád a spisový a skartační plán.
9. Dokončení prodejního stánku v Rušinově.
10. Stav financí obce.
11. Různé.

Pešek Vlastimil
starosta obce

 

Informace o registraci stran

27. 8. 2018

informace-o-registraci-kandidatnich-listin.jpg

 

Zápis ze 43. zasedání ZO

26. 8. 2018

Zápis ze 43. zasedání ZO si můžete přečíst na tomto zde:

Zápis ze 43. zasedání ZO.pdf

 

Informace ke komunálním volbám

13. 7. 2018

Informace k volbám do zastupitelstev obcí

a vzory pro volební strany naleznete na těchto odkazech:

www.chotebor.cz/volby-do-nbsp-zastupitelstev-obci/d-15902

www.chotebor.cz/vzory/ds-1503/archiv=0

 

Geoportál obce

26. 2. 2018

Nový  geoportál naší obce si můžete prohlédnout na tomto odkaze:

rusinov.obce.gepro.cz/#/