Obsah stránky

Fond Vysočiny

Akce, které byly spolufinancovány Krajem Vysočina:

 
Program OBNOVA VENKOVA VYSOČINY 2022
 
č.smlouvy FV02825.0212 - Oprava místní komunikace - Nohavice ( Celkové náklady 930 152,10 Kč, dotace ve výši  127 000,00 Kč )
 
č. smlouvy FV02828.0147 - Prodejna Rušinov 2022 (Celkové náklady 50 000,00 Kč, dotace ve výši 35 000,00 Kč )
 

PUBLICITA PROJEKTU

Název projektu:

Pořízení vybavení pro výjezdovou jednotku SDH Rušinov

 

Celkové výdaje projektu: 

204 584,-

 

Výdaje pro spolufinancování (dotace 80 %): 

163 667,-

 

Předmět realizace:

Předmětem projektu bylo pořízení vybavení do hasičské zbrojnice pro výjezdovou jednotku JPO V, kterou zřizuje obec Rušinov. Byly pořízeny tyto věci: zásahový oblek 8 ks, zásahová obuv – 2 ks, svítilna na přilbu – 8 ks, oblek proti hmyzu – 1 ks, rukavice – 8 ks, sada držáků – 8 ks.

Cílem bylo pořízení vybavení do hasičské zbrojnice. Zmíněné vybavení zlepší a zvýší akceschopnost jednotky JPO V.  

Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Používáme soubory cookies. Svůj souhlas můžete změnit v nastavení souhlasu s využitím cookies.